E-MAGIN firar 15 år

Vi var de första i Sverige som utvecklade ett verktyg för att digitalisera PDF-publikationer till e-publikationer.

E-magin har under de senaste 15 år hjälpt kunder att effektivisera sin kommunikation, sänka kostnader och möjliggöra ökade intäkter genom digitalisering, arkivering och distribution av tryckta publikationer.
Och vi är oerhört stolta över det.
E-magin är ett verktyg för digital och mobil kommunikation som används av många tidningar och kommunikationsintensiva företag i Sverige och Norden.

Vi jobbar aktivt med vidareutveckling och konceptualisering tillsammans med våra kunder.
Våra kunder är trygga tack vare vår 15 års erfarenhet i kombination med vår utvecklingshunger.
Tanken är att stärka kundernas varumärke samt generera nya och öka befintliga intäkter.
Vi anpassar kontinuerligt tekniken för de behov som våra kunder har – alltid med enkelhet och användarvänlighet i fokus.
Med E-magin kan man enkelt producera, publicera och distribuera digitala publikationen direkt från en pdf-fil.
Äntligen gör detta våra kunder via eget konto i E-magin admin eller gör vi detta åt de.

E-magin en produkt från Adeprimo

E-magin är sprunget ur företaget Leanback men ägs numera av Adeprimo. Leanback startade 1995 som en avdelning inom VLT med inriktning på Nya Medier. 1997 blev Leanback ett eget bolag och 2013 köptes Leanback upp av Adeprimo.
Mer information om Adeprimo