appen

E-magin App

Ökar räckvidd och tillgänglighet

Appen möjliggör att dina e-publikationer får en högre skärpa och läsbarhet, då grafiken är vektorbaserad. Dessutom blir det möjligt att läsa e-publikationen offline.
Andra fördelar med en E-magin App är att nya e-publikationer automatiskt laddas in och kunden endast behöver logga in en gång när, man öppnar Appen första gången.