member1f

E-MAGIN Member

Inloggade tjänster

E-MAGIN Member är en modul bestående av två huvud funktioner:
-Member Public: Skydd, en publik sajt som skyddar e-publikationer bakom inloggningen.
-Member Admin: Medlemshantering, en separat admin som hanterar alla prenumeranter som har rätt att logga in.