desktop

E-magin Editor

Länken mellan tryck och online

E-magin är ett verktyg för produktion och distribution av digitala publikationer. Det är en webbaserad ASP-lösning som omvandlar dina publikationer utifrån pdf-format. Du känner igen dig från den traditionella trycksaken, men med alla fördelar som digitalisering innebär – bläddring, zoom, sökbarhet, arkiv, länkar, animationer, video och ljud med mera. Praktiska interaktiva funktioner som underlättar läsningen.

Vi digitaliserar publikationer (dagstidningar, magasin, kund- och personaltidningar, medlems- organisations- och branschtidningar), böcker, årsredovisningar, produktkataloger, utbildningsmaterial och DR med mera.