member1f

E-magin Member

E-magin Member är en extra modul som skyddar en e-publikation.
Modulen består av två delar:
-Member Public – En publik sajt med inloggningen som skyddar en e-publikation.
-Member Admin – En admin som hanterar alla prenumeranter som har rätt att logga in.

UPP