member1f

E-magin Member

E-magin Member är en modul bestående av två huvud funktioner:
-Skydd, en publik sajt som kan iFrame:as på kundens sajt och som skyddar e-publikationer bakom inloggningen.
-Medlemshantering, en separat admin som hanterar alla prenumeranter som har rätt att logga in.

UPP

E-magin verktyg

.